Termeni și condiții

Aplicația eSemneaza.ro este creată, deținută în mod legal și administrată de către societatea INNOVORIS LABS S.R.L., persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1313/2012, având cod unic de înregistrare RO 29700223, înregistrată în scopuri de T.V.A., cu sediul în Bucureşti, str. Ioan Vodă Caragea nr. 21, ap. 2, sector 1 (denumită în continuare „Societatea”).

Pentru parcurgerea cu ușurință a conținutului Termenelor și condițiilor, toate referirile cu privire la Societate sau la aplicația eSemneaza.ro se vor realiza în mod generic sub denumirea de „eSemneaza.ro”, cu excepția cazului în care, în cuprinsul Termenelor și condițiilor se face distincția în mod expres între Societate și aplicația eSemneaza.ro.

Accesul și utilizarea aplicației: 

Prezentul document intitulat „Termene și condiții” constitute acordul contractual dintre dumneavoastră și societatea INNOVORIS LABS S.R.L. și se aplică cu privire la (i) navigarea pe site-ul https://esemneaza.ro și (ii) folosirea serviciilor oferite de către Societate, respectiv utilizarea aplicației eSemneaza.ro 

Prin acceptarea Termenelor si condițiilor, utilizatorul declară că a citit și luat la cunoștință prevederile Termenelor și Condițiilor generale și că este, de asemenea, de acord cu toate prevederile menționate în cuprinsul prezentului document. În acest sens, accesarea si vizitarea site-ului și folosirea serviciilor reprezintă acceptarea în totalitate, neviciată și necondiționată a Termenelor și condițiilor. 

Dacă nu sunteți de acord cu Termenele și condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web. În măsura în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la adresa de email info@esemneaza.ro În sensul prezentelor Termene și Condiții, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificație: Site: domeniul https://esemneaza.ro și subdomeniile acestuia. Site-ul și subdomeniile acestuia sunt deținute și operate de către Societate. 

Servicii: reprezintă serviciile profesionale oferite de către Societate, constând în furnizarea aplicației eSemneaza.ro. 

Utilizatorul: persoana care accesează site-ul și utilizează serviciile oferite de Societate prin intermediul site-ului. 

Vizitatorul: persoana care accesează site-ul în scop informativ și care nu utilizează serviciile oferite de Societate. 

Pentru parcurgerea cu ușurință a conținutului Termenelor și condițiilor, toate referirile cu privire la utilizator includ și vizitatorul site-ului.

Responsabilitatea utilizatorului: 

Utilizatorul declară că înțelege și este de acord că este singura persoană responsabilă (iar Societatea nu are nici o responsabilitate față de dvs. sau față de terți) pentru utilizarea serviciilor și pentru consecințele acțiunilor dvs

Securitatea datelor: 

eSemnează.ro respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale a datelor.

Date de identificare operator date cu caracter personal: Operatorul datelor cu caracter personal este societatea INNOVORIS LABS S.R.L., persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1313/2012, având cod unic de înregistrare RO 29700223, înregistrată în scopuri de T.V.A., cu sediul în Bucureşti, str. Ioan Vodă Caragea nr. 21, ap. 2, sector 1 Datele de contact ale Societății, ce pot fi folosite pentru transmiterea cererilor referitoare la datele cu caracter personal sunt următoarele: sediul Societății situat în Bucureşti, str. Ioan Vodă Caragea nr. 21, ap. 2, sector 1 sau la adresa de email info@esemneaza.ro

Angajamentul privind confidențialitatea datelor:

1.1. Datele prelucrate aparțin utilizatorilor iar eSemnează.ro nu revendică proprietatea asupra datelor utilizatorilor. În calitate de operator de date cu caracter personal, eSemnează.ro respectă legislația națională și europeană în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

1.2. eSemnează.ro nu va accesa, vizualiza sau utiliza datele utilizatorilor, stocate pe serverele deținute de către Societate, iar datele dvs. vor fi utilizate numai în scopul stocării acestora, în vederea furnizării serviciilor specifice, oferite de eSemnează.ro. Totodată, utilizatorii au dreptul de a accesa propriile date cu caracter personal, de a le rectifica ori de a le șterge.

1.3. Datele utilizatorilor eSemnează.ro sunt stocate doar în scopul de a furniza serviciile aplicației eSemnează.ro. În măsura în care se impune, folosirea în alt scop a datelor prelucrate se va face doar cu obținerea consimțământului persoanei vizate.

1.4. eSemnează.ro depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau în controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificări sau a altor riscuri similare.

1.5. Securitatea Datelor: Vom implementa măsuri de securitate standard din industrie pentru a proteja datele clienților stocate pe serverele noastre de accesul neautorizat, divulgarea sau încălcarea.

1.6. Nu vom vinde, închiria sau monetiza în vreun alt mod datele utilizatorilor către terți.

2. Accesul și Partajarea Datelor:

2.1. Utilizatorii aplicației eSemnează.ro au control deplin asupra persoanelor care pot accesa și partaja datele cu caracter personal, stocate pe serverele Societății, orice acces sau partajare a datelor cu caracter personal fiind supus autorizației persoanei vizate.

2.2. eSemnează.ro nu va acorda acces la datele utilizatorilor stocate pe serverele Societății niciunui terț, fără permisiunea dumneavoastră explicită, cu excepția cazurilor în care accesul la datele cu caracter personal este cerut de lege.

2.3. În cazul cererilor în legătură cu datele cu caracter personal, formulate de către persoanele îndreptățite, precum autorități legale ori agenții guvernamentale, Societatea va da curs cererilor în cazul existenței unei obligații legale în acest sens, urmând să vă notificăm în mod corespunzător, cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege.

3. Retenția și Ștergerea Datelor:

3.1.Datele cu caracter personal sunt stocate de către eSemnează.ro pe perioada necesară pentru scopul menționat mai sus, ținând cont de prevederile legislației naționale și europene în domeniu după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Prelucrarea va înceta imediat în cazul exercitării dreptului de opoziție sau retragerii consimțământului, având în vedere că prelucrarea datelor personale se întemeiază exclusiv pe consimțământul dumneavoastră.

3.2.La cererea persoanelor vizate, datele cu carcater personal vor fi șterse ori anonimizate în cel mai scurt timp, cu excepția cazurilor în care menținerea acestora este determinată de lege sau pentru scopuri legitime de afaceri.

Utilizarea în scopuri legale: 

Utilizatorul înțelege și este de acord să utilizeze aplicația eSemnează.ro exclusiv în scopuri legale. Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile sale și utilizarea aplicației eSemnează.ro, iar Societatea nu va fi ținută răspunzătoare pentru activitățile Utilizatorului desfășurate pe site. 

Utilizatorul se obligă să utilizeze site-ul și aplicația eSemneaza.ro, fără a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație, produse sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site sau aplicației aplicației eSemneaza.ro. Utilizatorul se obligă să nu întreprindă nici o activitate care interferează cu serviciile sau le afectează (sau serverele și rețelele care sunt conectate la servicii). 

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu duplicheze, să nu copieze, să nu vândă, să nu comercializeze sau să nu revândă serviciile oferite de către Societate. Persoanele care săvârșesc fapte ilicite în legătură cu utilizarea site-ului, vor răspunde conform legii, avându-se în vedere dispozițiile art. 360-366 din Codul penal care reglementează infracțiunile contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice, precum și dispozițiile cuprinse în alte legi speciale care sancționează faptele ilicite săvârșite în domeniul informatic.

Proprietatea intelectuală: 

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra aplicației eSemneaza.ro, inclusiv drepturile de autor și drepturile de marcă, sunt deținute de noi sau de terțe părți autorizate. Utilizatorii nu au permisiunea de a reproduce, distribui sau utiliza în alt mod conținutul aplicației fără acordul nostru prealabil scris. 

Modificarea termenilor și condițiilor: 

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment termenii și condițiile pentru utilizarea aplicației eSemneaza.ro. Utilizatorii vor fi informați cu privire la modificările aduse prin intermediul aplicației sau prin alte mijloace de comunicare adecvate. Utilizarea continuă a aplicației după modificarea termenilor și condițiilor constituie acceptarea acestora. 

Limitarea răspunderii: 

eSemneaza.ro face eforturi de a menține informațiile de pe site cât mai corecte, complete și actuale și de a furniza Utilizatorilor o aplicație de calitate. Cu toate acestea, eSemneaza.ro nu este responsabilă pentru eventualele inadecvențe legate de descrierea serviciilor, documentelor și a altor caracteristici de orice natură ale serviciilor de pe site și nu garantează că informațiile sunt corecte, complete, actuale ori lipsite de erori. 

Vă recomandăm să rulați un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe internet. eSemneaza.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului dumneavoastră, care pot apărea în timpul navigarii pe site. 

Societatea nu este responsabilă pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații sau de orice natură) care poate să se producă direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a site-ului sau aplicației eSemneaza.ro. 

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri și/sau resurse care nu sunt proprietatea Societății. Societatea nu deține niciun control asupra acestor site-uri și/sau a resurselor din cadrul acestora eSemneaza.ro nefiind răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, informatiile sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri, pentru functionalitatea sau performanțele acestor site-uri sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi care apar în cadrul acestor site-uri. 

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că utilizarea aplicației eSemneaza.ro se realizează pe propriul lor risc.

Legi și jurisdicție aplicabilă: 

Dispozițiile prezentului document se completează cu prevederile legale aplicabile în materie și cu cele ale Codului Civil. Termenele și Condițiile reprezintă un acord juridic dintre dvs. și Societate, care guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului și a serviciilor oferite de Societate. Raporturile juridice care se pot naște între Societate si dvs., ca acceptant al Termenelor și condițiilor, vor fi guvernate de legislația română.

Disponibilitatea serviciului: 

Societatea face eforturi de a menține disponibilitatea aplicației eSemneaza.ro într-un mod continuu și fără întreruperi, fără a fi însă înlăturată posibilitatea ca aplicația eSemneaza.ro să fie temporar indisponibilă din motive tehnice sau pentru întreținere. Societatea nu oferă nicio garanție utilizatorilor că site-ul și aplicația eSemneaza.ro vor fi disponibile neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Societatea își rezervă dreptul de a a întrerupe sau suspenda furnizarea serviciului în orice moment, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.

Renunțare la garanții: 

Societatea își rezervă dreptul de a nu oferi nicio garanție expresă sau implicită cu privire la performanța, corectitudinea, fiabilitatea sau adecvarea aplicației eSemneaza.ro pentru un anumit scop.

Renunțare la răspundere: 

Aplicația eSemnează.ro nu este responsabilă pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară sau de orice natură) care poate să se producă direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a site-ului și/sau a aplicației eSemneaza.ro, pierderi rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizării aplicației eSemneaza.ro.

Prin utilizarea efectivă a serviciilor oferite de către Societate, se consideră ca ați citit, înțeles și acceptat prezentele Termene si Condiții. Totodată, confirmați și acceptați faptul că Societatea va considera utilizarea de către dvs. a serviciilor ca o acceptare a Termenelor și condițiilor, începând din momentul respectiv. Ne rezervăm dreptul de a modifica – adaugă, șterge, completa, actualiza – în totalitate sau parțial Termenele și condițiile fără un anunț prealabil. 

Aceste modificări intra în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul eSemnează.ro și se consideră a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea în continuare a site-ului. Nu puteți utiliza serviciile și nu puteți accepta Termenele și condițiile dacă nu aveți vârsta legal acceptată sau sunteți o persoană căreia i s-a interzis primirea de servicii conform legislației din România. 

În măsura în care aveți alte întrebări vă invităm să ne contactați la adresa de email info@esemneaza.ro Pentru informații suplimentare a se vedea și secțiunea Întrebări Frecvente disponibilă la https://esemneaza.ro/#intrebarifrecvente