Valoarea legală a semnăturilor electronice în România

Există încă multe persoane care se întreabă dacă semnarea documentelor online cu semnătură electronică sau digitală este legală în România. Răspunsul scurt este da, semnăturile electronice, inclusiv cele care nu sunt calificate, sunt legale și produc efecte juridice și în România.

De asemenea multe persoane sunt interesate dacă o semnătură electronică poate crea un contract obligatoriu și executoriu. Din nou răspunsul este da.

Semnăturile electronice sunt recunoscute și adoptate pe scară largă și pot fi, atunci când sunt folosite tehnologii moderne așa cum folosește și eSemneaza.ro, mai sigure decât semnăturile tradiționale și, prin urmare, mai puțin susceptibile la falsificare.

În acest articol, vom aborda aspectul efectelor juridice ale unei semnături electronice, dacă sunt valabile și implicit legale în România, dacă există excepții și ce este mai exact semnătura electronică

Ce este semnătura electronică?

În acord cu Regulamentul UE eIADS o semnătură electronică este o indicație electronică a intenției unei persoane de a fi de acord cu conținutul unui document sau al unui set de date la care se referă semnătura sa. La fel ca omologul său scris de mână din lumea offline, o semnătură electronică este un concept legal care surprinde intenția semnatarului de a fi de acord cu termenii documentului semnat.

Din punct de vedere tehnic, este considerată o semnătura electronică inclusiv simpla desenare pe ecran cu mouse-ul a semnături și aplicarea acesteia pe un document PDF.

Câte tipuri de semnătură electronică există?

Regulamentul eIDAS definește trei tipuri de semnătură electronică: semnătură electronică simplă, semnătură electronică avansată și semnătură electronică calificată.

Cele mai multe documente pot fi semnate folosind semnătura electronică simplă sau avansată însă sunt anumite cazuri, în general specific prevăzute de legislația în vigoare, când semnătura calificată este necesară pentru semnarea online a unui anumit tip de documente (ex. în relația cu anumite instituții ale statului).

Din perspectivă tehnologică, eSemneaza.ro folosește standardul internațional PAdES folosit pentru semnarea documentelor PDF cu semnătură electronică avansată.

Legislația aplicabilă în UE și România 

De la 1 iulie 2016 toate statele membre UE au adoptat regulamentul eIDAS, un regulament privind efectul juridic al semnăturilor electronice.

Efectele juridice ale semnăturii electronice

Toate cele 3 tipuri de semnături au valoare juridică și produc efecte juridice.

Potrivit art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE „Unei semnături electronice nu i se refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare doar din motiv că aceasta este în format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnăturile electronice calificate.”

Pe baza acestui articol rezultă că unei semnături electronice nu i se refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare, indiferent de tipul de semnătură folosit pentru semnarea online a documentelor.

Menționăm că Regulamentul European are aplicabilitate generală si are supremație asupra legilor naționale.

Jurisprudență în România

În România, raportarea la legislația UE este predominantă iar jurisprudența românească existentă este în favoarea caracterului executoriu al documentelor semnate electronic.

Spre exemplu, prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 23/2019 din 14/10/2019, Completul competent să judece recursul în interesul legii, Instanța Supremă a stabilit că, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanţă în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 constituie titlu executoriu în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepţia situaţiei în care părţile impun semnătura drept condiţie de validitate a contractului. 

Menționăm că dezlegarea dată problemelor de drept printr-o decizie în interesul legii este obligatorie pentru toate instanțele judecătorești.

Documentul probatoriu în cazul unui litigiu

În cazul existenței unui litigiu legat de un contract sau document semnat folosind semnătura electronică (indiferent de tipul semnăturii) dovada înscrisurilor electronice este reprezentată de forma electronică a acestora.

În principiu, înscrisurile se depun în copie certificată, însă în acest caz – dacă înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus este obligată să aibă asupra sa originalul şi, la cerere, să îl prezinte instanţei.

În practică sunt rare ocaziile în care instanțele judecătorești solicită depunerea înscrisurilor în original, în majoritatea cazurilor acestea se depun în copie simplă.

În cazul unui litigiu, eSemneaza.ro poate pune la dispoziție, la cerere, întregul istoric electronic colectat în procesul de semnare.

Articole similare